Detektivska Agencija

Poizvedbe za POSLOVNE
SUBJEKTE in posameznike

email:
kontakt: +386 (0)41 703 094

Kontrola ali nadzor zaradi bolniške odsotnosti

Morda ste tudi v vašem podjetju ugotovili, da se bolniška odsotnost pri nekaterih zaposlenih nenehno ponavlja v določenih intervalih ali redno v posebnih terminih? Potem je čas, da se odločite za kontrolo bolniškega staleža zaposlenca.

Za nadzor osebe, ki je v bolniškem staležu, se vodstva podjetji odločajo takrat, ko zgolj sumijo ali pa imajo informacijo, da njihov zaposleni zlorablja bolniško odsotnost ali kot piše v zakonu od detektivski dejavnosti, odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe.

Zaposleni zlorablja bolniško odsotnost, kadar v času bolniške odsotnosti opravlja delo na črno oz. pridobitno dejavnost ali zlorablja bolniški red, ki mu ga je predpisal zdravnik. Bolniški red mu natančno določa omejitve oziroma dovoljene dejavnosti glede na njegovo zdravstveno stanje. V okviru nadzora lahko pridobimo tudi bolniški red v pisni obliki. Z nadzorom bolniškega staleža podjetje stremi k temu, da bodo v bolniškem staležu le zaposleni, ki so upravičeno odsotni zaradi bolezni ali poškodbe, pa tudi med zaposlenimi samimi se s tem prekinja s prakso »lažne solidarnosti«.

Detektivi v detektivi v detektivski agenciji Vestigium smo tisti, ki vam bomo pridobili dokaze o morebitnih zlorabah bolniškega staleža vaših zaposlenih na območju celotne Slovenije.

Povpraševanje