Detektivska Agencija

Poizvedbe za POSLOVNE
SUBJEKTE in posameznike

email:
kontakt: +386 (0)41 703 094

Katere poizvedbe opravljamo?

Poizvedbe o:
  • možnih zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih,
  • vročanje pisemskih in drugih pošiljk naslovnikom,
  • poizvedbe o uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov, ˝due diligence˝,
  • poizvedbe o dolžnikih in njihovem premoženju,
  • poizvedbe o spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule,
  • poizvedbe o osebah, ki so pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod
  • poizvedbe o dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah,
  • svetovanje fizičnim in pravnim osebam na področju preprečevanja kaznivih ravnanj
  • načrtovanje in izvajanje zaščite poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, gospodarskih in osebnih podatkov in informacij,
  • poizvedbe o ukradenih ali izginulih predmetih, vozilih in dragocenih živalih.


Povpraševanje